Home

‘De Greenille Zorgvolmacht kant & klaar!’ – 1 december 2016 – ALM Antwerpen – volboekt

Als onafhankelijke private stichting naar Belgisch Recht zet Stichting Recht & Vermogen zich in om de kennis, het onderzoek en de praktijk inzake recht, vermogen en familie te stimuleren en te steunen.

Om de verspreiding van kennis en de creatieve dialoog te bevorderen, verzorgt de Stichting opleidingen, seminars, colloquia en ‘in house’ trainingen. Kwaliteit zonder franjes, is hierbij het motto.

In het kader van verplichte opleidingen worden aanwezigheidsattesten toegekend aan de deelnemers van onze studiedagen. Op elk programma wordt het aantal uren of het aantal juridische punten vermeld waarvoor de opleiding is erkend door de beroepsvereniging (Orde van Vlaamse Balies, Nationale Kamer van Notarissen,  IAB, …).

Naast eigen publicaties, werkt Stichting Recht & Vermogen tevens mee aan diverse publicaties over vermogensplanning: Tijdschrift Estate Planning (Intersentia Antwerpen/Cambridge) en Handboek Estate Planning (Larcier).

De Stichting wenst daarenboven op een constructieve wijze deel te nemen aan het maatschappelijke debat over de regelgeving en praktijk op het terrein van de vermogensplanning, in Vlaanderen, België en Europa.

Neem een kijkje in onze agenda voor de upcoming events.

 We houden u graag op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Breng je collega’s op de hoogte van onze activiteiten
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook